Slovensky
Close
Hľadať

Reklamácia

Poškodený tovar v dodávke

Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím skontrolujte dodaný tovar.
Pri zásielke, ktorá javí známky poškodenia je nutné túto skutočnosť zaznamenať do protokolu. Šofér prepravcu je povinný vám vypísať škodový zápis, zaznačiť do protokolu poškodenie obalu zásielky a nechať vám vypísaný zápis. O poškodenom tovare je potrebné vyhotoviť fotodokumentáciu. Následne vašu reklamáciu treba nahlásiť najneskôr do 24 hod. po dodaní tovaru a taktiež zaslať vyhotovené dokumenty na reklamačné oddelenie e-mailom HHolmanova@premium.sk alebo telefonicky 0911 623 033 / údaje sú uvedené na každej faktúre /.
Pokiaľ obsahuje dodávka akvária, terária /SKLO/ a pod. je nutné skontrolovať tovar okamžite – teda ešte v prítomnosti šoféra. Neskoršie reklamácie nebudú uznané. Pri kontrole treba odfotiť paletu a následne aj poškodený tovar. Šofér vám taktiež vyhotoví škodový zápis. Reklamáciu nahlasujete ako to už bolo uvedené v bode č.1.
Pri zásielke, ktorá nejaví známky poškodenia taktiež treba dodanie tovaru okamžite - teda ešte v prítomnosti šoféra špedičnej spoločnosti -prekontrolovať; to znamená otvoriť paletu. Pokiaľ je poškodenie viditeľné po rozbalení palety, treba odfotiť paletu a následne aj samotný poškodený tovar. Šofér vám vyhotoví škodový zápis. Reklamáciu poškodeného tovaru hlásite opäť na reklamačné oddelenie podľa bodu č.1.
Ostatné reklamácie zistené pri preberaní tovaru napr. tovar s krátkou exspiráciou, po exspirácii popr. tovar napadnutý hmyzom a pod. hlásite taktiež do 24hod. podľa bodu č.1


Nezrovnalosť v dodávke

Rozdiel v dodávke SMALL ANIMALS dá uplatniť do 24 hod. od dodania tovaru na reklamačnom oddelení e-mailom HHolmanova@premium.sk alebo telefonicky 0911 623 033 / údaje sú uvedené na každej faktúre /.

 

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru je možné do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru . Vrátený tovar musí byť v kompletnom stave, mechanicky nepoškodený , v originál balení, ktoré nemôže byť poškodené, špinavé , polepené cenovkami a pod.

 

Reklamácie v záručnej dobe


Pri uplatnení reklamácie v záručnej dobe je potrebné, aby ste SMALL ANIMALS v zmysle § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 – 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov odvolali na č. pôvodnej faktúry , ku ktorej SMALL ANIMALS - v prípade uznania reklamácie - vystavený dobropis bude sťahovať. Pre objektívne posúdenie a zistenie oprávnenosti reklamácie treba vydokladovať dátum predaja - doložiť kópiu pokladničného dokladu.

 

Reklamačný formulár na stiahnutie